11. 4. 2019

Naše služby

Provádíme komplexní činnost v oboru geodetických prací – inženýrská geodézie, geometrické plány, mapové podklady, vytyčení pozemků, zaměření staveb a jiné. Působíme v lokalitě Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Česká Lípa – severní Čechy a blízké okolí.

Inženýrská geodézie:

 • mapování polohopisu a výškopisu (mapování pro projekční účely)
 • polohové a výškové vytyčení staveb
 • zaměření a zpracování inženýrských sítí dle požadavků zadavatele
 • zhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb
 • geodetická kontrolní měření, měření posunů a přetvoření objektů

Geometrické plány pro:

 • změnu hranic katastrálního území
 • rozdělení pozemku
 •  změnu hranic pozemku
 • vyznačení budovy nebo změny jejího vnějšího obvodu
 • určení hranic pozemků při pozemkových úpravách
 • vyznačení rozsahu věcného břemene k části pozemku
 • vytyčenou a vlastníky upřesněnou hranici

Vytyčení vlastnických hranic pozemků:

 • pro občany a firmy dle platných údajů katastru nemovitostí

Ostatní služby:

 • výkon funkce odpovědného geodeta pro investiční výstavbu, úřední ověřování výsledků geodetických prací dle zákona č. 200/1994 Sb. v rozsahu §13 odst. 1 písmena a), c)
 • vyhotovení ověřených kopii prvopisu plánu
 • sepsání souhlasného prohlášení vlastníků pro vytyčenou a vlastníky upřesněnou hranici
 • v oblasti katastru nemovitostí – vyhotovení smluv včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí